Connect with us

2015 Keystone Girls’ Basketball Stats – Final Stats

PLAYER TEAM G POINTS AVG.
Madison Johnson Keystone 23 471 20.5
Amber Hess Keystone 23 192 8.3
Alyssa Beichner Keystone 23 156 6.8
Taylor Geer Keystone 22 147 6.7
Josselin Geer Keystone 21 124 5.9
McKenna Shick Keystone 9 35 3.9
Shayla Chapman Keystone 23 87 3.8
Kaci Weaver Keystone 23 61 2.7
Lexis Twentier Keystone 10 23 2.3
Makenzie Byerly Keystone 8 14 1.8
Jenny McConnell Keystone 4 3 0.8
TOTAL Keystone 23 1313 57.1